David en de loyaliteit – David vertrekt (25)


Het is nu een half jaar dat David alleen nog rondwandelt in mijn herinnering: een rommelige biotoop van vergezichten, traanwatervallen, doolhoven, plaatselijk eeuwige mist, bergpieken en gorges. Nu zijn er herinneringen waarvan je het bestaan nauwelijks meer weet, er zijn recente herinneringen en er zijn ‘levendige’ herinneringen. Maar de herinnering aan je overleden kind laat zich niet plaatsen in een categorie. David is er nog helemaal niet aan toe om als herinnering door het leven te gaan. En in een categorie heeft hij godzijdank nog nooit gepast.

Zijn vrienden vertellen hoe hij bijna tastbaar aanwezig kan zijn. Niet elk moment van de dag, niet elke dag – wel regelmatig. “We hebben het ook druk met werk, met studie,” zeggen ze excuserend, “maar er zijn van die momenten.” En dan blijkt David in dromen voor te komen, soms nachten achter elkaar. Soms ‘is hij er’ gewoon.

Soms appt een van de vrienden: “Ben je dit weekend nog bij David? Wij gaan zaterdag in elk geval bij hem langs.” Ze hebben me verteld dat ze bij voorkeur alleen of in een niet al te groot gezelschap bij hem willen zijn. Ik vind dat lief, ontroerend, mooi. Het laat zien wat David voor ze betekende, welke rol hij in hun levens speelt. Dat is geen herinnering. “Don’t leave me this way/I can’t survive, I can’t stay alive/ Without you love, oh baby/ Don’t leave me this way/ I can’t exist,” zingt Bronski Beat op de vintage soulzender precies op dit moment. Zo gaat dat. Er zijn zoveel momenten die met de geringste moeite linken naar David. Zolang dat het geval is, heeft hij nog lang niet het stadium van de herinnering bereikt.

Tegelijk maak ik mee dat ik dagen, soms weken beleef waarin hij minder betekenisvol aanwezig is. Ik kan me daarover zorgen maken terwijl ik besef dat dit blijkbaar is hoe het gaat. Nog steeds spreken mensen me aan over het Grote Verlies. Vaak hebben ze mijn blogs gelezen, dus zeggen ze: “Ik zal niet vragen hoe het gaat hoor, dat heeft inderdaad geen zin, maar dit moet wel heel eh… zwaar zijn.”
Ik knik dan, mompel wat: “Ja, het is niet makkelijk,” want ik heb (soms tot mijn schrik) ook geen tekst op zo’n moment.
“Ik wil in elk geval zeggen dat ik voor geen goud in jouw schoenen wil staan.” Nee, dat wil ik zelf ook niet, denk ik dan. Maar tegelijk kan ik zo’n opmerking wel waarderen. Ik denk er veel over na. Vraag me af wat ik nou werkelijk voel. En weet het niet. Het is zo ongelooflijk raar. Ik ben intussen ook weer in het leven gestapt, maak afspraken, doe boodschappen, kijk af en toe televisie (waar ik nog steeds slecht tegen kan), laat Bob uit, wind me op over van alles en nog wat. En dan duikt David zomaar ineens op. Terug van weggeweest, zogezegd. We hebben elkaar dan bijvoorbeeld al een week niet gezien of gesproken.

Ik wandel met Bob en voel de behoefte om tegen David te praten. Hardop. Het levert korte monologen op waarin ik vooral vertel dat ik hem mis in het dagelijkse. David ruist zijn antwoord in de bomen rondom. Intussen bekruipt me ‘iets van een’ schuldgevoel. Hoe kan het zijn dat ik niet meer dagelijks met hem bezig ben, geen dingen meer te regelen heb die met hem te maken hebben? Hoe kan het zijn dat ik mezelf erop betrap dat ik geen pijn van verdriet meer heb? Daniël vraagt wanneer ik voor het laatst heb gehuild om David. Ik vertel hem dat dat al maanden  terug is. “En jij?”
“Ik ook al een hele tijd niet.”
“Hoe vind je dat?”
“Ik weet het niet,” zei hij, “maar ik vind het niet erg hoor. Ik denk toch wel aan hem.”
“Niet huilen, betekent niet dat je geen verdriet kunt hebben,” zeg ik – ik heb die zin laatst ergens gelezen. Hij knikt.

Nauwelijks heb ik dit opgeschreven of ik kom voor het eerst sinds zes maanden op een feest bij een goede vriend. David zat bij zijn zoon op school die min of meer bij hun om de hoek ligt. Het huis was jarenlang verzamelplaats voor David en zijn vrienden. Ik sta in de keuken en de woonkamer en herinner me foto’s die de jongens in die tijd hadden gemaakt waarop onder anderen David. Bijvoorbeeld de schoolbord-keukendeur waarop ze hun schetencompetitie bijhielden. David stond meen ik bovenaan. Op het feest zijn diezelfde jongens ook aanwezig. Ik zie ze daar zitten, vertrouwd met elkaar, hun eigen jonge verleden delend en ineens schieten de tranen in mijn ogen. Ik ben verbaasd. Ik kan het nog! Er zit voelbaar zoveel David in dit huis. Het is zo niet terecht dat hij niet bij hun zit – het is niet te dragen. Binnen een half uur sta ik weer buiten. Uit het lood, geschrokken van mijn eigen emoties, huilend.

Terug naar Daniël.
Kinderen kunnen, nog minder dan volwassenen, niet zo goed hun rouwgevoelens formuleren. Toch maken ze hierin een ontwikkeling door. We merken dat aan Daniëls gedrag en zijn aangescherpte gevoeligheden, zelfs of misschien wel juist na zes maanden. Ook op school. De IMG_2018site Kind en Rouw heeft een lange lijst met aandachtspunten opgesteld, met name voor het schoolleven van een nabestaande. De laatste serie tips geeft de zwaarte van het proces aan – eigenlijk zou elke school de hele lijst als een protocol moeten hebben klaarliggen:

 1. “Na de begrafenis raakt de herinnering aan het overlijden voor leerkrachten en mede-leerlingen geleidelijk op de achtergrond. Voor de leerling die een gezinslid is verloren, is dit niet zo, ook al laat het niet of nauwelijks iets merken van zijn/haar gevoelens naar aanleiding van dit verlies. De volgende aandachtspunten zijn van belang bij de begeleiding van een leerling die een gezinslid is verloren.
 2. Niet alleen verdriet, maar ook andere gevoelens horen bij rouw. Accepteer elk gevoel. Geef geen adviezen of geruststellingen.
 3. Zoek een manier waarop het kind gevoelens als kwaadheid of verdriet kan uiten, zonder dat anderen hier last van hebben.
 4. Houd een vinger aan de pols bij kinderen die weinig laten merken van hun gevoelens.
 5. Bedenk dat leer- of gedragsproblemen het gevolg kunnen zijn van rouw, ook jaren na het verlies. Onderzoek deze mogelijkheid. Spreek het kind in dat geval niet aan op zijn gedrag, maar toon begrip.”

“Kinderen verwerken het overlijden van een dierbare vaak meer in stukjes. Momenten van groot verdriet worden afgewisseld met momenten dat er gewoon gespeeld wordt en het kind plezier maakt. Jonge kinderen uiten hun gevoelens van verdriet, boosheid en verwarring vaak ook op een andere manier, een manier die niet altijd even goed te herkennen is als rouw. Zo zien we vaak dat ze lichamelijke klachten melden of moeilijk of agressief gedrag vertonen. Ook boosheid, ontkenning, slaap- en eetproblemen, onrust en concentratieproblemen en het heel veel zoeken van fysiek contact zijn uitingsvormen van rouw die we veel zien bij jonge kinderen, ” schrijft psychologe Tamar de Vos – van der Hoeven op de site Opvoedadvies.nl. “Kinderen vanaf een jaar of negen/tien, zijn vaak ook erg bezig met hoe ze gezien worden door de wereld om zich heen. Wat wordt er van mij verwacht in deze situatie? Vooral in het contact met leeftijdgenoten willen ze hun gevoelens niet te veel tonen en niet te veel praten over het overlijden, uit angst in een uitzonderingspositie te komen en de aansluiting met leeftijdgenoten te verliezen.”

Rouwarbeid is, naast alles, een loyaliteitsconflict vind ik. Loyaliteit met mijn gestorven kind op de eerste plaats. Daniëls loyaliteit(conflict) naar David.
Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of het zich houden aan een verbintenis, band, of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw wordt geschonden en wantrouwen intreedt, kan sprake zijn van verraad. luidt de webdefinitie.
En het Nederlands Woordenboek definieert: eigenschap dat je iemand of iets altijd steunt en niet alleen laat.

Een loyaliteitsconflict kan het gevoel geven van verraad. Ik laat iemand, David, in de steek. Pleeg ik verraad als ik een paar weken minder intensief denk aan hem? Pleeg ik verraad naar Daniël als ik af en toe meer bezig ben met David dan met hem? Kan ik verraad naar mezelf plegen? Het is uiteraard een kwestie van woordkeus. Als ik ‘verraad plegen’ vervang door ‘in de steek laten’ speelt (toch) een ander gevoel: laat ik David in de steek als ik een paar weken minder intensief aan hem denk? Laat ik Daniël in de steek als ik even meer met David bezig ben dan met hem? Kan ik mezelf in de steek laten?

Om even op het laatste door te gaan: ik voel mezelf af en toe in de steek gelaten – wrang genoeg door David. Die daar verder ook niks aan kan doen. Misschien projecteer ik wel mijn loyaliteitsconflict op hem. Ik weet het niet. Het is soms te verwarrend. En de vragen blijven bestaan. Ik zal ergens op een gedachte moeten stuiten die me helpt ook hiermee om te gaan. Een helpende gedachte.
Is het ook niet mijn probleem als ik me afvraag of ik David in de steek laat als ik een paar weken minder intensief aan hem denk? Het is mijn loyaliteitsconflict. Populair geformuleerd: het zegt veel over mij en mijn verwerkingsproces. Over mijn manier van omgaan met het verlies.

De eerste maanden na het overlijden ben ik met niks anders bezig dan met mijn overleden kind. Dat overkomt me. Dat plan je niet. Ik heb dat in een vorige blog ook al beschreven. Maar toch komt het steeds terug, dat gevoel van ‘doe ik er wel goed aan?’. Ik denk dat dit het moment markeert waarop ik blijkbaar aan de slag ga met deze fase in de rouwarbeid. Wat dat dan ook inhoudt. Zoals zo vaak ligt er geen pasklaar antwoord klaar. Het is weer eens zover. Opnieuw is er geen antwoord zoals er telkens geen antwoord mogelijk is op die eeuwige vraag: waarom overleed mijn kind? Mijn kind leefde en toen was het dood. Dat is behoorlijk kut. En nou denk ik ook nog eens af en toe een tijdje niet aan hem. Hoe kut is dat dan nog eens extra?

Zo is rouwarbeid jezelf erop betrappen dat je in disloyale cirkels draait. Tot je jezelf afvraagt wat je in godsnaam doet – dat is het moment dat je kunt ontsnappen. En stap je in de volgende cirkel. Er blijven namelijk nog genoeg over.
Op internet kom ik het volgende intieme (loyaliteits)gedichtje van Hans Hagen tegen:

Inhalen

Morgen haal ik hem in
Morgen sterft hij voor de 12e keer
Ben ik dan groter,
Ben ik dan ouder,
Wordt mijn grote broer mijn kleine,
Mijn ogen vind ik in de spiegel
Maar waar zijn de zijne

Gedicht ontleend aan de Masterthesis Klinische en Gezondheidstherapie (2008) van Judith Dapperen BSc onder de titel: ‘Wie ben ik zonder jou?’ ‘Identiteitsontwikkeling na verlies van een broer of zus’. Judiths broer verongelukte op zijn 22e, Judith was toen 10. In haar onderzoek ontdekt ze onder meer dat er weinig wetenschappelijke verhandelingen bestaan over dit onderwerp. Op zijn best wordt gesproken over ‘de vergeten groep’ en over ‘een weinig erkend verlies’. Verder blijkt niemand van de onderzochte ‘kindernabestaanden’ duidelijk waarneembare letsels te hebben overgehouden aan het overlijden van een broer of zus. Maar alleen al het gegeven dat Judith Dapperen deze studie volgde en deze thesis schreef, geeft aan hoe ingrijpend dit gegeven voor een kind kan zijn. Over loyaliteit gesproken.

DSC_1236

David en de glazen rugzakken – David vertrekt 24


“Kom naar Zorgvlied, dan kun je de sfeer proeven en zien waar hij ligt,” had ik gezegd. Voor de gelegenheid heb ik twee campingstoelen meegebracht zodat we rustig kunnen overleggen. Ik doe mijn verhaal – dat van David. Dan zitten we zwijgend naast elkaar. Zij, vier maanden zwanger van haar tweede. Ze huilt. “Kan ook van mijn buik komen,” zegt ze excuserend. Ik knik en geloof er niks van. Marinke is een van mijn favoriete glaskunstenaars. Twee jaar geleden had ze in mijn galerie een prachtexpositie waarbij ze liet zien dat glas monumentale kunst kan opleveren, net zo goed als uitermate fragiele werken.

DSC_0617

En toeval bestaat dus echt niet. Een paar jaren terug was ik met Daniël, Davids broertje, in de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum en kende haar toen nog niet zoals nu. Ze was op dat moment de enige vrouw die aan het glasblazen was. Zelfverzekerd. Ervaren. Daniël keek ademloos toe. Marinke nodigde hem uit om haar te ‘helpen’ blazen. Ik heb het filmpje nog. Achteraf kan ik alleen maar constateren hoe bijzonder dat moment was nu we zo naast elkaar zitten op Zorgvlied in een totaal andere setting en met een intussen vriendschappelijk opgebouwd verleden.

Ik zeg dat David lid was van dispuut Borgia. Ze kijkt verrast op en vertelt dat ze tijdens haar studie in Rotterdam lid was van een vrouwendispuut dat is gelieerd aan LANX, de studentenvereniging waaronder Borgia valt. Ik zou me moeten verbazen, maar kijk nergens meer van op. Zo gaat dat. Als het erop aankomt, blijkt dat we langs onzichtbare maar betekenisvolle lijnen met elkaar zijn verbonden. We – als in ‘iedereen’.

“Davids leven begon nog maar net op gang te komen,” begint ze haar uitleg van het glasconcept voor David, “hij was volop aan het ontdekken. Op allerlei manieren. In allerlei omgevingen en situaties. Hij was het leven aan het leren als beginnend volwassene. Ik associeer dat met rugzakken. De rugzak als symbool voor de tocht die je maakt. De rugzak die je meeneemt naar school, naar een festival, met vakantie, naar je werk. David maakte veel verschillende tochten. Mijn gekreukte glasbollen zijn een vertaling van elke rugzak die David op zijn levenspad gebruikte. De robuuste doppen van kurk sluiten letterlijk het gelopen pad af. Elk glasobject is de transparante, gestolde herinnering aan Davids ontdekkingstochten.”

Ik laat haar woorden tot me doordringen. Klinkt goed. Dan haalt ze uit haar auto drie voorbeelden en ik ben direct verkocht, ook al zijn de vormen ver verwijderd van de rugzakken die ik ken. Het zijn mooie, intrigerende glazen objecten in fijne glaskleuren. Later vertel ik aan een vriend over het project. “Waarom doe je het Spreeklint niet in een van die rugzakken?” vraagt hij. Natuurlijk! Het Spreeklint is een bijzondere herinnering aan David. Op Borgia doe je dat om als je tijdens een vergadering het woord neemt. Doe je het zonder spreeklint dan moet je een krat bier inbrengen. Als enthousiast, brutaal en humoristisch debater was David zeer gehecht aan zijn Spreeklint. Trots was hij erop.

Davids spreeklint

Davids spreeklint

Philip, zijn huisgenoot, plaagde hem vaak ermee. Verstopte het op momenten dat David op het punt stond naar Borgia te gaan voor weer eens een vergadering tot 06.00 uur ‘s ochtends. Nu symboliseert het Spreeklint Davids gelukkigste tijd van zijn leven. Geplaatst in een rugzak van Marinke is wel een prachtige oplossing. Deze rugzak symboliseert de laatste en gelukkigste tijd in zijn aardse bestaan.

Thuis vertel ik over het voorstel van Marinke. Daniël knikt. “Dus je bent het ermee eens?” vraag ik hem. Hij hoeft er geen moment over na te denken: “Ja, ik vind het mooi, maar ik wil dan wel dat er ook een rugzak komt met daarin FiFa 15, want dat speelden wij heel veel samen.” Ik geef Daniëls idee door aan Marinke en spreek af dat we met ons drieën de eerste ochtend dat zij gaat blazen erbij zullen zijn om kleuren uit te kiezen. Marinke zal zo’n vijftien ‘rugzakken’ blazen.

kleurstalen in de Glasblazerij

kleurstalen in de Glasblazerij

DSC_1157 DSC_1150

DSC_1174

We stellen de datum vast, 12 september, waarop de rugzakken op het graf geplaatst zullen worden. Op 8 september stuur ik Zorgvlied een mailtje waarin ik vertel wat we de 12e zullen doen. Per kerende post krijg ik de volgende mail van de afdeling Vergunningen van de Gemeente Amstelveen waaronder Zorgvlied valt:

“Geachte heer van Wel,
Zojuist ontvang ik de email van de heer N inzake jullie voornemen om komende zaterdag een glazen kunstwerk te komen plaatsen op grafruimte N-II-0239 waar uw zoon David van Wel begraven ligt. Wij hebben voor dit kunstwerk nog geen vergunningsaanvraag van de uitvoerende partij of firma mogen ontvangen. Voor er een monument op Zorgvlied geplaatst mag worden dienen wij de constructie, de maten, dikte van het materiaal etc. te beoordelen . Als wij deze vergunning hebben goedgekeurd dan versturen wij een nota voor de leges naar de uitvoerende partij. Als deze zijn voldaan kan worden overgegaan tot plaatsing. Hiervoor kan de uitvoerende partij  2 werkdagen van tevoren contact met ons opnemen via email. De dagen dat het monument dan geplaatst mag worden zijn maandag, woensdag, donderdag en vrijdag (voor 11.00 u.)
Wij kunnen u dus helaas geen toestemming verlenen om komende zaterdag het kunstwerk  te komen plaatsen.”

Ambtenaren! Ik reageer met ingehouden woede. Laat weten dat niemand mij ooit van deze bizarre regel heeft verteld, dat het om een zeer bescheiden ‘monument’ gaat, dat ik alle genodigden niet meer kan bereiken (niet wil) en dat we gewoon doorgaan. Punt. Uit. Anekdote geboren. (nog drie escalerende mails volgen).

Het is zaterdag 12 september 2015. 11.00 uur in de morgen. We staan bij Davids graf. Ervoor liggen de vijftien ‘illegale’ rugzakken. Ik zie nergens door Amstelveen opgetrommelde waterkanonnen of ME, tenzij die achter de monumentale bomen in het park staat opgesteld. Het zal wel loslopen. Ik moet denken aan die scene in een van de Bommelverhalen waarin Bommel wordt gearresteerd door Brigadier Snuf met de onvergetelijke woorden: “Bommel ik moet je arresteren, wat is je naam?” Genoeg over dit formele gezeik. Het is zaterdagmorgen en we staan bij het graf van David. De ‘rugzakken’ hebben we buiten het graf gelegd. Na een korte toelichting van Marinke waarin ze vertelt wat de rugzakken beteken (ze zijn het leven dat David nog zou gaan leiden, die zich zouden vullen met zijn leven – nu zijn ze leeg gebleven en afgedicht: er komt nooit meer een ervaring bij) leggen we om de beurt een van de rugzakken op het graf. Daniël begint, samen met Philip en Maceo. Er daalt een gewijde stilte over ons. Het is het samenzijn. Het is de handeling. Het is het besef dat we hiermee ons kind, broer, vriend eren. Het is prachtig. Langzaam vult de ruimte van het graf zich met de rugzakken in schitterende kleuren. Iedereen neemt de tijd om er een uit te kiezen en hem zorgvuldig te plaatsen. Daarna kost het zichtbaar moeite om terug te keren naar de groep. Na enige tijd zijn alle rugzakken geplaatst. Niemand zegt wat. Niemand beweegt. Het is bladstil. Minutenlang staan we zo in gedachten verzonken, allemaal zijn we in gesprek met David – broer, vriend, zoon. Godver wat missen we die jongen.

DSC_1196

DSC_1209

 

DSC_1202

 

DSC_1219
DSC_1224
DSC_1207
 DSC_1210
 DSC_1230
DSC_1228
DSC_1236
 Elie Wiesel schrijft in zijn essaybundel ‘Mijn liefde voor de Talmoed’: “… wat nog veel erger is dan de dood: de vergetelheid.” Zolang de vrienden er zijn, zolang Daniël er is en Daniëlle, zolang ik er ben, zijn moeder en zus is David niet vergeten. Al was het maar vanwege zijn schitterende graf, hoe wrang ook.

David en coping – David vertrekt (23)


Gisteren deed ik een tamelijk schokkende ontdekking: bijna drie weken was ik niet op bezoek bij David. Het kwam er ‘gewoon’ niet van. Ik voelde de noodzaak niet zoals in de periode daarvoor. Bovendien waren er zoveel andere onderwerpen die om voorrang vroegen. Dat kan dus zomaar – vier maanden na iemands overlijden. Wat eerst onmogelijk leek, namelijk dóór te leven zonder dat elke seconde tikt in het teken van rouw, wat bestemd was voor  de eeuwigheid, blijkt dus wel mogelijk. Eeuwigheid is relatief. Zeker in ons individuele universum.

Zo achtbaant dat in je inbeeldingsvermogen: de dag en nacht huilende baby die waarschijnlijk tot je pensioen blijft doorkrijsen, de verliefdheid die nooit over mag gaan, de euforie over een bereikte mijlpaal, het verdriet over het verlies van je kind. Al die dingen doen zich voor als niet te vatten groot en onmetelijk omvangrijk. Maar er komt blijkbaar een punt waarop je je realiseert dat je intussen andere zaken (weer) belangrijk gaat vinden. Zaken waartussen die dingen met dat tè hogere soortelijk gewicht hun eigen bedding en proporties hebben gekregen. Zonder dat je het merkte.
Die ontdekking kan behoorlijk heftig zijn. Tegelijk geeft het ook aan dat ‘de dingen’ hun eigen dynamiek hebben, waarop je geen invloed hebt. Ook dat is schokkend. Hoewel die redenering zich heel goed laat omkeren: het is mooi dat het blijkbaar zo gaat. Iets in mij staat blijkbaar toe dat zelfs de meest meedogenloze ervaring wordt ingebed in mijn innerlijke landschap. Wat de pijn niet minder maakt, maar wel minder nadrukkelijk.

Pas de afgelopen dagen waren er weer van die kleine confrontaties waardoor David ineens daviddichterbij was. Zoals met de twee jongetjes van een jaar of acht, hier tegenover, die met hun skateboardjes druk oefenden zoals David deed op diezelfde leeftijd. Eindeloos heen en weer. Ik zag hem voor me, weet nog precies welke kleren hij aanhad.
Of deze. Tegenwoordig loop ik met Bob langs de hockeyvelden naar het bos verderop. Zaterdag barstte de competitie weer los. Ik hoorde de kinderstemmen die elkaar aanwijzingen toeschreeuwden – ‘druk zetten’, ‘druk zetten’. De irritatietjes over verkeerd aangespeelde ballen. De fluitjes van de scheidsrechters. Davids wereld. Voor het eerst sinds lang voelde ik weer het fysieke verdriet dat tranen uit je ogen perst. En realiseerde me dat ik al veel te lang niet bij zijn graf was geweest.
Of deze. Een van Davids beste vrienden zet een schitterende selfie op Facebook. Hijzelf, zongebruind, zwembroek, sluik haar, biiiiig smile, met naast hem zijn vriendin, zongebruind, bikini, nog langer sluik haar eveneens biiiiig smile maar iets ingetogener dan hij – en zo hoort het ook. Perfect couple. Ik geniet van die foto, ben gesteld op deze Beste Vriend – zoals eigenlijk op al Davids vrienden. Tot ik me realiseer hoe trots David geweest zou zijn op deze foto. Maar ook dat David daar had moeten liggen, biiiiiig smile en minimaal net zo’n babe. Het was een koud kunstje voor hem geweest. Kutzooi. En weer door.IMG_0685

Tegelijk merk ik dat het me weliswaar veel doet, maar dat het me minder van mijn stuk brengt dan enkele maanden geleden. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het ‘leren omgaan’. Een vriend vertelt me dat de psychologie hiervoor het woord ‘coping’ gebruikt, ‘zelfhandhaving‘ – schitterende term. Ik herinner me dat in de eerste weken na Davids overlijden iemand ook daarover vertelde – toen stond ik er absoluut niet voor open. Mijn verlies was op dat moment te overweldigend, het verdriet te groot. Dat was toen – en ‘toen’ is zo kort geleden; ‘toen’ is tegelijk zo ver weg.
Zo ver, dat het mogelijk blijkt om met iets meer afstand te kijken naar mijn proces. “Er bestaat niet één bepaalde gedragswijze om een probleemsituatie te kunnen hanteren,” lees ik in een verhandeling over coping. “Mensen ontwikkelen een stijl die het beste past bij hun leefwijze en persoonlijkheid. Copingstijlen zijn grofweg te verdelen in ‘actief’ en ‘passief’ ook wel ‘vechten’ en ‘vluchten’ genoemd. Er bestaan verschillende lijsten met copingstijlen. Een veelgebruikte is de Utrechtse Copinglijst:

 1. Het probleem actief aanpakken
 2. sociale steun zoeken
 3. vermijden en afwachten
 4. afleiding zoeken
 5. depressief reageren
 6. emoties en boosheid uiten
 7. geruststellende gedachten.

Welke copingstijl je kiest, is altijd persoonlijk en terug te voeren op je vroegste ervaringen. De meeste mensen hanteren trouwens meer dan een stijl. Op Internet bestaan zelfs ‘copingtests’ waarmee je kunt ontdekken welke stijl het meeste bij jou past. Of passen. Voor de liefhebber, zullen we maar zeggen. En leuk om alvast paraat te hebben voor het geval je kind onverwacht doodgaat.
De uitleg bij de Utrechtse lijst is dat de nrs 1 en 2 de beste, want actieve, stijlen zijn. In deze opvatting over coping is ‘vechten’ het beste wat je kunt doen wanneer je voor een probleem staat. In de aanval gaan, je verstand gebruiken, het probleem in stukken verdelen en voor elk stuk een oplossing zoeken, geldt als uiterst effectief. Zegt men. Het zal best, maar niet als je kind is overleden. De dood van je kind is namelijk geen probleem. Het is een ramp.
Natuurlijk ga je in de aanval – maar je verstand kun je die eerste fase nauwelijks gebruiken (wat iets anders is dan de automatische piloot die direct aangaat en je helpt de begrafenis of crematie te regelen), laat staan dat je ‘het probleem’ in stukken kunt verdelen. Daarvoor is het te groot, te zwart, teveel. In de aanval gaan is wanhopig verzet tegen de dood. Ik weet nu dat je dat niet kan en mag uitschakelen. Je hebt het nodig om te beseffen dat het zinloos is.
Verzet is in deze context iets anders dan ‘vechten’. Verzet is denken dat je dit kunt ‘accepteren’, ‘een plek geven’. Verzet is in eerste instantie niet-accepteren, geen-plekgeven. Zo verwarrend als het leest, zo verwarrend is het.
Verzet kun je uitstellen, maar je kunt er nooit omheen. Het maakt kwetsbaar en breekbaar. Maar what the fuck – je bent al gebroken en tot in het diepst gekwetst, dus wat is het punt? Het beste wat ik kan doen is beseffen dat verzet een fase is – waarbij boosheid en frustratie horen, omdat ik weet dat niemand dan ikzelf dit kan oplossen. En het bijzondere is, dat dat verzet ongemerkt afneemt – omgekeerd evenredig aan het besef dat je kind op geen enkele manier levend te krijgen is.
Het verzet neemt af, is het niet na kortere tijd dan wel na langere. Bijna terloops. Nonchalant. Bijna sarcastisch, cynisch trekt het zich terug. Want niets blijft zoals het is. En het is waar dat alles in beweging is, ook al lijkt het soms niet zo. Niets staat stil. Niemand staat stil. Zelfs in je diepste verdriet sta je niet stil, al meen je dat zelf niet te merken.

Nummer 2 ‘sociale steun zoeken’ heet ook een van de effectiefste stijlen. Troost zoeken, luisterende oren, begrip en steun, samen met anderen manieren bedenken om een probleem op te lossen. Het klinkt mooi. Maar nadat ik weken, maanden troost heb gezocht, steun heb gevraagd en gekregen, helemaal gék ben geworden van alle (ongevraagd) begrip – is het voor mij duidelijk dat sociale steun weliswaar veel warmte geeft, maar dat ik in essentie de verwerking in zichzelf moet laten ontstaan. In de eerste tijd van rouw stond ik daar overigens helemaal niet voor open. Ik vond die sociale steun onmisbaar. En dat was hij ook. Naar mate de tijd helpt om afstand te nemen, groeit de behoefte aan een ander soort sociale steun. Een minder nadrukkelijke, een vanzelfsprekende. En dan nog, ook als dat het geval is, ben ik in essentie op mijzelf teruggeworpen.

Ik zal altijd die vader zijn met dat dode kind. Waar ik ook ben, alleen of in gezelschap, er is altijd het besef er niet volledig te zijn. Zelfs als ik drie weken niet naar zijn graf ben geweest en David even niet top of mind was, blijf ik de vader met een dood kind. Intussen heeft iets in mij ontdekt dat verzet weinig zin heeft. En begrijp ik steeds beter wat het is om ‘om te gaan’ met Davids overlijden. Mijn zelfhandhaving zou je inderdaad kunnen zien als een actief omgaan met dit zwarte gegeven. Met horten en stoten. Het zit niet in me om dit lijdzaam te ondergaan. Zelfhandhaving als overlevingsstrategie. Anders is het niet.
Een van de artikelen die ik las over coping, eindigt met een ‘copinggedicht’. Het is niet het meest subtiele – vooral de laatste regel, maar het spiegelt op een mooie manier de rouwverwerking:

He is Gone (David Harkins)

You can shed tears that he is gone,
Or you can smile because he lived,
You can close your eyes and pray that he will come back
Or you can open your eyes and see all that he has left.

Your heart can be empty because you can’t see him
Or you can be full of the love that you shared,
You can turn your back on tomorrow and live yesterday,
Or you can be happy for tomorrow because of yesterday.

You can remember him and only that he is gone
Or you can cherish his memory and let it live on,
You can cry and close your mind be empty and turn your back,
Or you can do what he would want: smile, open your eyes, love and go on.

David en de wijsheid – David vertrekt (22)


Af en toe kom je op Facebook tegeltjeswijsheden tegen die net even verder lijken te gaan. Er zijn twee soorten afzenders: gewone gebruikers van Facebook en een soort van professionals die min of meer vergevorderd thuis zijn in oosterse filosofiëen en die met het posten van hun wijsheden grote aantallen mensen een dienst (willen) bewijzen. Meestal heb ik niet zoveel daarmee, maar af en toe betrap ik mezelf erop dat ik wat langer stilsta bij zo’n wijsheid omdat die aan het gemiddelde niveau lijkt te ontsnappen.

Bijvoorbeeld deze:

“In het ergste verlies dat je ooit
hebt meegemaakt, ligt misschien wel
het grootste geschenk verborgen.”

 In het kader van mijn rouwarbeid zet deze quote tot nadenken. Hij lijkt zelfs een helende belofte te bieden. Enkele maanden geleden, kort na het overlijden van David, zou ik uit deze tekst ongetwijfeld hoop hebben geput. Dat is niet zo vreemd: de leegte leek zo zwart en zo allesomvattend dat ik openstond voor welke handreiking dan ook.
Zo’n vier maanden en 20 blogs later merk ik dat ik er toch anders insta, mede dankzij mijn neefje Max die me leerde om me niet vast te bijten in de hopeloze speurtocht naar een manier om het verlies te accepteren. “Je moet leren ermee om te gaan,” is zijn advies als ervaringsdeskundige en lotgenoot. Het voelt als een bevrijding. Simpele woorden, maar ongelooflijk waardevol.

Als ik vanuit dit perspectief kijk naar die diepzinnige Facebook-quote, kan ik een toenemende ergernis nauwelijks onderdrukken. Meer en meer heb ik het gevoel dat ik zit te kijken naar het resultaat van een woordspel dat ergens op een studentenkamer wordt gespeeld. De spelregels zijn heel simpel: neem een emo zelfstandignaamwoord, bijvoorbeeld ‘verlies’ en bedenk een tegenoverliggend begrip dat als het ware het eerste woord opheft, bijvoorbeeld ‘geschenk’. Maak er vervolgens een zin mee  van enig filosofisch gehalte. Tot slot bedenk je een oosters aandoende naam, iets als Njam Njam of Shin Shen en klaar ben je.
Wat me ook ontzettend ergert is de toepassing van die modaliteit ‘misschien wel’. Het kan dus wel. Maar het kan ook niet. Want het is ‘misschien’ en ‘wel’. Waarom is het ‘misschien’ en ‘wel’? Wil dat zeggen dat er ook iets anders in ‘verborgen’ kan liggen? Het lijkt erop. Het kan vriezen en het kan dooien – als het ware (Nederlandse wijsheid). In het grootste verlies kan ook alleen maar meer verlies verborgen liggen – ook al is dat geen tegenstelling het is wel realiteit. Als ik probeer de quote langs een oosters filosofische lat te leggen, zou de vertaling kunnen zijn dat je zelfs uit de klotigste ervaring iets kunt opsteken. Zo lust ik er nog wel een paar. Ooit hadden we bij dat soort dingen een fijne uitdrukking: ‘verneuk de massa, grijp de kassa’. En hoe waar is dat niet? De afzender van de wijsheid geniet grote bekendheid op Facebook als een soort Lou de Palingboer in de boeddhistisch gelieerde filosofie. Zijn quotes zijn niet anders dan geraffineerde reclameboodschappen die de zoekende mens uitnodigen om zijn site te bezoeken en zich in te schrijven voor een van zijn trainingen. Ik voel medelijden met ieder die zich hierdoor laat verleiden.

SONY DSCIk kijk naar Davids portret. Die brede grijns boven zijn witte smoking. Die vrolijke ogen die puur genieten uitstralen. Wat voor rijkdom kan ik in godsnaam opsteken uit zijn dood? Dat omgaan met beter is dan tegen beter in willen accepteren? Dacht het niet. Het is een ‘rijkdom’ die me gestolen kan worden als ik mijn kind ermee terugkrijg. ‘Misschien wel liever arm en levend, dan rijk en dood’ Han Han.
De belangrijkste les die ik leer uit mijn grootste verlies, is dat alleen de warmte van goede vrienden helpt en de wijsheid van een enkele lotgenoot. Maar zeker niet de wc-kalenderwijsheid van een prut boeddhist. Daar kun je maar beter je kont mee afvegen.

Leuk hoor, rouwarbeid. Je kunt af en toe origineel boos worden. En dat lucht ‘misschien wel’ het meeste op.

David en de blowbelofte – David vertrekt (21)


Beloofd is beloofd. Desnoods postuum. Ineens raakt een grote zachte vuist me keihard in mijn maag. Onzichtbare snelbinders trekken me diep in mijn opvouwbare tuinstoel. Ik kan voorlopig absoluut niet opstaan. Mijn benen zijn pap. Of minstens van rubber. Waar mijn lichaam precies is, kan ik nu even niet zeggen. Sorry. Ik moet mijn hoofd niet te veel bewegen of mijn lijf in een andere stand zetten. Afgezien van de enorme hoeveelheid niet op te brengen energie die dat kost, leidt de kleinste beweging al tot een intense misselijkheid.

Een van Davids beste vrienden (DBV) houdt me gezelschap op twee meter afstand maar het lijkt tien keer zo ver. Hij kijkt wat wazig naar Davids graf. En naar mij maar dan met een onderzoekende grijns. Af en toe zegt hij iets, geloof ik, maar dat is erg moeilijk te verstaan – zo ver zit hij van mij af. Ik knik bijna onzichtbaar om hem duidelijk te maken dat ik er nog ben.

De misselijkheid neemt intussen serieuze vormen aan. Ik moet er iets aan doen. Maar wat? Maar wat? Kan ik iets doen? Opstaan. Doe het maar eens. Hoeveel wilskracht heeft een mens nodig om op te staan in deze conditie? Met vereende krachten uit mijn reumalijfje weet ik ten slotte de snelbinders los te krijgen, wiebelig op te staan, voorovergebogen naar de kastanje naast David te strompelen om er te schuilen tegen het brandende zonlicht en… “Ik moet kotsen,” mompel ik tamelijk verstaanbaar tegen de DBV en hang hijgend over een gitzwarte staande grafsteen. Mijn maag lijkt het te begeven maar wacht nog even. Het graniet voelt weldadig koel. ‘Dit moet helpen’, mantra ik tegen mezelf. Maar nu even niet. Ik hurk en zit even later op mijn knieën, mijn voorhoofd tegen het koele zwart gedrukt. Zweet breek me uit.  Gutst in stralen uit mijn haren, mijn voorhoofd, mijn oksels, mijn borst – waaruit al niet? ‘Ik doe het voor jou, vriendje’, blubblubber ik hardop en ik proef iets van spijt in mijn woorden.

Ook tamelijk hallucinerend: onze 'deelname' aan de PostcodeLoterij Miljoenenjacht. We hielden er wel die fantastische pizza-steenoven aan over.

Ook tamelijk hallucinerend: onze ‘deelname’ aan de PostcodeLoterij Miljoenenjacht. We hielden er wel die fantastische pizza-steenoven aan over.

Ik ben al honderd jaar niet in een coffeeshop geweest. David had zo zijn vaste adressen, heb ik intussen begrepen. Bij mij in het dorp is geen coffeeshop. Terwijl er hier ontzettend veel wordt gedeald. Zelfs om te hoek van mijn huis. Gelukkig beschikt Bussum over de beste coffeeshop van ‘t Gooi en omstreken. Vroeger wist ik alles van wiet en hash, nu voel ik me een hopeloze amateur. Tot overmaat van ramp spreekt de jongen achter de counter mij te beleefd aan: “Meneer kan ik u helpen?”  Zelfs in mijn korte broek en afgedragen polo ben ik een meneer. Achter de jongen hangt een strak uitgevoerde menukaart. “Ik wil graag wiet die niet te sterk is, maar die ook wel wat doet,” zeg ik stoer. De jongen houdt even later een Tupperwarebakje onder mijn neus. Daarin prachtige henneptoppen. Ze ruiken goddelijk. Ik word er zo vrolijk van dat ik er een wil beetpakken. “Dat mag niet, meneer. Alleen ruiken,” wijst de jongen me terecht en trekt het bakje terug. Ik krimp tot kindhoogte. Dan zie ik op de menukaart Gele Libanon. Mijn hart vreugdedanst. Jeugdsentiment. De oude Bedford van Ernst S. duikt op; hij had een waterpijp in de vloer geschroefd zodat we altijd overal konden blowen zonder gezien te worden. Den Haag here we come. Geen idee wat er verder van Ernst is geworden, vast iets anders geniaals. “Heb je toevallig ook rooie Libanon?” vraag ik hoopvol. “Nee,” zegt de jongen geduldig, “die had je vroeger wel maar dat is nu een zeldzaamheid.” “O,” zeg ik, “nou geef dan maar de Gele.” Dan bedenk ik dat ik ook het goeie papier moet hebben en filtertjes. “Extra breed of normaal?” vraagt de jongen. “Ik weet het niet,” zeg ik in alle eerlijkheid, “volgens mij is breed wel prettig als je een joint maakt met wiet.” “Ja, dat gebruikte ik ook toen ik nog blowde.” zegt de jongen vertrouwelijk. Ik probeer in te schatten hoeveel ik wiet nodig heb voor een joint. Ik schat dat ik er vier mee kan maken. Voor alle zekerheid vraag ik het maar niet.

Heb me goed voorbereid. Twee opvouwbare stoelen, kleine tafel, fles water, Japanse zoutjes, Fishermens Friends, sixpack gekoelde Amstel, laptop voor het geval ik tot Bijzondere Gedachten kom. De DBV laat weten dat hij onderweg is. Ik neem een slok bier en rol alvast een kleine joint met een paar korrels Gele Libanon. Het rookt heerlijk weg en al snel voel ik me een halve meter boven de grond hangen. Wow, dat belooft veel goeds – heb blijkbaar niet veel nodig. Spontaan pak ik de laptop en schrijf een gedicht voor David:

Zorgvlied

Soms zie je hier mensen
Staan verzonken
In diep, desnoods devoot
Gepeins tot je langsloopt en
Ziet dat ze een bericht
Op hun telefoon lezen sinds
Jij hier ligt heb ik nooit
Meer wat van je gehoord.

Behoorlijk diep. Zodra de DBV er is concentreer ik me op de volgende joint. “Er zijn dingen die je nooit verleert,” complimenteert de DBV me even later. Dat doet me goed. Ik heb hem gevraagd hoeveel ik erin zal verwerken. Ik denk dat een halve knop toch genoeg moet zijn. Hij fronst. “Dat lijkt me rijkelijk veel,” zegt hij en ik proef enig medelijden in zijn blik. Gottogot, amateur. Ik verkruimel ongeveer een kwart knop boven de tabak. “Lachajem, David,” denk ik trots terwijl ik de ingehouden wierook voorzichtig uitblaas. Het is dan wel postmortaal, deze blow bij mijn kind, maar dat maakt niet uit. “Ik ben benieuwd hoe David dit vindt,” zegt de DBV uren later geconcentreerd turend naar het graf. “Bedoel je dat ik niet de wiet had moeten nemen?” vraag ik onzeker. “Nee, nee, dat moet je zelf weten hoor. Maar wiet komt nou eenmaal wel anders binnen dan hash.” Hij kijkt me geamuseerd aan.

Ik trek mezelf aan de zwarte grafsteen omhoog. De misselijkheid is iets gezakt, maar het transpireren gaat door op volle kracht. Het is niet te stoppen. Ik stroom leeg. Dan gaat mijn telefoon. Die ligt een dagmars van hier op het tafeltje. Ik waggel erheen. Mijn tong een uitgedroogde lap zeemleer die protesterend probeert overeind te komen. Het lukt me enkele woorden uit te brengen. Geen idee hoe dat klinkt. Kan niet veel zijn. Het is Albert, een van mijn Beste Vrienden. Heb hem gisteren verteld over dit blowproject en afgesproken dat hij even langskomt om te zien of ik het aankan. Albert vraagt wijselijk niet naar mijn staat van zijn.

Ik laat de telefoon min of meer uit mijn vingers vallen en blijf zwaaiend staan op mijn rubberen benen in de hete zon. Wacht ik hier op een teken of zo? Moet David zijn hand door de donkere tuinaarde steken en wuiven? Moeten de beide olijfboompjes die ik hier heb geplant ineens gaan ruisen van een wind die verder nergens anders zichtbaar is? Kan er godverdomme niet even een wonder gebeuren? Door en door nat ben ik. “Gaat het?” informeert de DBV bezorgd. “Je moet wel drinken hoor.” Drinken! “Ga anders weer even in de schaduw zitten,” adviseert hij ervaren. Schaduw. Schaduw. Ja dat is wel een goed plan. Schaduw. Ik scharrel met mijn stoel naar een beschaduwd plekje onder Davids Kastanjeboom, ga zitten en blijf lang steken in die houding tot ik bedenk dat ik eigenlijk rechtop moet zitten. Tering, wat ben ik misselijk. Nauwelijks zit ik rechtop of een ongecoördineerde hand duwt mij vanuit mijn binnenste zijwaarts. Ik hang als een dweil over de rechterleuning van de tuinstoel en wordt vanzelf verder voorover gebogen. In vijf of tien warme golven leeg ik mijn maag – best soepel en elegant pal naast het graf van een van Davids buren. De DBV kijkt verbaasd toe en staat behulpzaam klaar met de waterfles. “Wacht maar even,” glubmompel ik. Mijn gedachten even diffuus als een pot watten. Voor mijn gevoel duurt het uren voor ik weer enigszins hersteld ben. Ik kom niet meer uit de schaduw van de kastanje.

Na een alsnog tamelijk stonede autorit waarin ik voortdurend word gepasseerd door verschrikkelijk hard rijdende auto’s, ik rijd keurig 100 eh… 90, nee 80, lukt het me steeds beter weer enigszins helder na te denken. Ik voel me hardhandig ritueel gereinigd. Binnenstebuiten gekeerd, mijn vervuilde lichaamsvocht aan alle kanten uit mijn poriën geperst tot ik mijn kleren kon uitwringen. Dit was behoorlijk voorbij het denken. Voorbij het weten.
Deze stonede middag is het hoogtepunt van mijn rouwarbeid, van het leren omgaan met Davids dood. Zo helend. Gezuiverd van het residu van verdriet en wanhoop. Ontdaan van de pijn van het verlies en het gemis. Ook al is Hij niet aan Zijn Graf verschenen, David heeft me vanmiddag verlost. Ik weet het zeker. Of heb ik het zelf gedaan?

 

 

 

David en Max – David vertrekt (20)


Toen Max hoorde van Davids overlijden moest hij huilen. Dat is bijzonder, want Max en David hebben elkaar niet zo heel vaak ontmoet. Max is mijn aangetrouwde neef, oudste van vier kinderen en op dit moment 19 jaar. Verschil met David: vier jaar. Toch betekende Davids dood veel voor Max, afgezien van het geringe leeftijdsverschil. Het was voor Max binnen tamelijk korte tijd opnieuw een harde confrontatie met de dood. Zeven jaar geleden overleed zijn vader, Rob, net zo onverwacht als David nu.

De eerste maanden na Robs dood zagen we elkaar regelmatig. Ik realiseer me nu dat ik me toen net zo ongemakkelijk voelde als veel mensen op dit moment wanneer ze proberen mij een hart onder de riem te steken. Het verdriet dat over het gezin spoelde was intens en groot. Vertel maar eens aan kinderen van 12, 10, 7 en 5 dat hun vader is overleden. En wat voor gesprekken voer je als buitenstaander met ze? Zelfs met Max als 12-jarige was het moeilijk om erachter te komen hoe hij de situatie ervoer. Een tijdje zag en sprak ik hem wat vaker, maar na de eerste drie, vier maanden sinds Robs overlijden leek het leven beetje bij beetje zijn normale loop te nemen en al gauw zagen en spraken we elkaar weer alleen op verjaardagen. Die gesprekken gingen nooit erg diep, zoals dat gaat bij verjaardagen. Je informeert naar elkaar – school, sport, voortgang, gezondheid – en sporadisch naar het leven na Robs dood. Zijn antwoorden waren aarzelend, ontwijkend, bescheiden optimistisch. Net zoals ik nu op dat soort vragen terughoudend antwoord, want wat moet je er in godsnaam mee? “Ja, het gaat wel.” “Ja, het blijft lastig.” “Ja, ik mis hem ontzettend, vooral omdat er zoveel vragen onbeantwoord blijven.” En “Ja, je krijgt hem nergens mee terug.” God, wat haat ik vooral die laatste tekst. Veel verder kom ik niet. Geen zin. Ook niet instaat om er meer van te maken want ik weet eigenlijk niet precies wat ik nou wel of niet voel. Leegte, ja. Soort van zinloosheid. De ene dag meer dan de andere. De ene week meer dan de andere. En, ja, kutkutkut, ik krijg mijn kind inderdaad nergens mee terug.

David en Rob hebben elkaar overigens een keer enkele dagen meegemaakt tijdens een korte kampeervakantie. Ik herinner me vooral veel kinderen en eindeloos en uitgelaten jeu de boulen met veel wijn en sigaren. David probeerde er ook een. Jaren later had ik het nog wel eens met hem over die vakantie: het was voor David de eerste intensievere kennismaking met de familie van zijn tweede moeder met wie hij op dat moment ook bezig was een band op te bouwen. Hij had er goede herinneringen aan overgehouden, vertelde hij. Vooral dat sigarenroken met de mannen onder elkaar.

Max en David hebben elkaar een paar keer ontmoet, op verjaardagen of als we ergens met de hele familie uit eten gingen. David was onmiskenbaar de oudste van de kinderen. Ook al was hij min of meer buitenstaander er ontstonden nooit ongemakkelijke situaties. Integendeel, David praatte met iedereen die dat wilde. En voor zover ik me herinner, het meest met Max en iets minder met de IMG_1033andere twee Grote Neven Tim en Ivo. Stiekem bewonderde ik mijn zoon, die zomaar bleek te beschikken over het vermogen om in dit vreemde gezelschap aardig te zijn voor iedereen en oprechte interesse op te brengen. Het was voor mij een van de eerste signalen van Davids nogal grote sociale vaardigheid, die later in de weken rond zijn overlijden zo vaak werd geroemd.

Het is zondag, 29 juli 2015, buiten raast en rukt en Rambo’t de historische zomerstorm vlak voor onze deur bomen uit hun voegen. In de luwte van de woonkamer vieren we de verjaardagen van Davids broer, Daniël, en zijn Tweede Moeder, Daniëlle. Ook Max en zijn familie is er. Als ‘s middags de storm is leeggelopen naar windkracht 9 loop ik met Max en Bob door het parkje tegenover ons huis. Bob kwispelt tegen de neerslaande regen en de gierende wind. Voor ik het weet raken Max en ik in een gesprek zoals alleen lotgenoten dat kunnen hebben. We delen onmiskenbaar dezelfde ervaring en emotie. Ik merk dat Max graag vertelt over de jaren na Robs dood. Hij kan zich bovendien als geen ander in mij verplaatsen zonder in cliché’s te vervallen.
Max wekte indertijd ieders bewondering door zijn gymnasium af te ronden zonder doublures. Alsof er geen gestorven vader bestond. Nu studeert hij in Nijmegen. Hij vertelt dat hij achteraf die gymnasiumtijd ziet als een soort vlucht. De vlucht ‘naar voren’ zoals dat in managementtermen heet. Hij herinnert zich Robs begrafenis levendig. Maar vooral de periode daarna waarin ze samen als gezin met een beeldend kunstenares een kunstwerk voor Robs graf maakten. De kunstenares woonde op ruim anderhalf uur rijden.  Ze zijn er een keer of vier naartoe gegaan om aan het kunstwerk te werken. Die gezamenlijkheid, het praten over het object, het daar delen van het verdriet, het laten ontstaan en concretiseren van hun diepste emoties had een helende werking. Toen het werk af was, en ritueel geplaatst op het graf van zijn vader, bleef de routine van het met elkaar praten over Rob en over het verdriet lange tijd bestaan. Veel met elkaar praten, delen – vertelt Max – heeft het gezin geholpen om door die eerste jaren heen te komen.

Ik begrijp hem en zie parallellen. Deze weken zijn ook wij druk met het maken van een kunstwerk voor David. In de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum, Leerdam, werkt kunstenares Marinke DSC_1171van Zandwijk aan een schitterende serie van 15 ‘rugzakken’ die vanaf eind augustus Davids graf zullen sieren. Uiteraard zijn wij er nauw bij betrokken en denken we mee met het tot stand komen van het kunstwerk. Ook ik ervaar dit als helend, als een noodzakelijke bijdrage aan mijn verwerkingsproces. Ik vermoed dat met het plaatsen van het kunstwerk voor mij deel I van mijn rouwarbeid erop zit. Voor zover er delen I, II en meer bestaan.
Max en ik zijn intussen aangekomen bij de kop van het havenhoofd. De windkracht 9 jakkert en joelt om onze oren en jut het water op tot kwaadaardig zwarte golven. Het is fijn om hier met Max te staan in een uniek soort gezamenlijkheid. Ik vertel hem dat ik zoveel moeite heb met begrippen als  ‘accepteren’ of ‘plaats geven’ maar dat ik ze soms zelf ook gebruik. “Ik heb ook een hekel aan die woorden,” vertelt hij met wind mee. “Ze dekken niet de lading. Voor mij is het meer leren omgaan met de dood en met het verlies.” Ik val stil en laat de wind door mijn gedachten loeien. ‘Omgaan’ valt als een kostbaar geschenk in mijn ziel. Het woord laat me niet meer los. Het klaart de sombere luchten, de onneembare versperringen die ‘accepteren’ tot nu toe voor mij vormde en die ik maar niet kon afschudden. Ineens zie ik hoe dogmatisch accepteren eigenlijk is. Zo onverbiddelijk. Zo niet te doen. Zo onhaalbaar omdat het zo eendimensionaal is. Natuurlijk, het lijkt allemaal semantiek. Maar dat is het niet. Achter, in, onder het woord – tussen de letters in bevindt zich het individuele aspect. Dat zo weinig ruimte laat. Maar leren omgaan met de dood van je kind of van je jonge vader, betekent dat je jezelf alle ruimte geeft en alle ‘verplichtingen’ van je afschudt: om verdriet te hebben als je verdriet voelt, om niet te twijfelen als je verbaasd vaststelt dat je ook heel goed kunt functioneren ondanks het gemis, om de overledene te missen als je hem mist, zelfs om met plezier terug te denken aan de tijd voor het overlijden zonder verdrietig vast te stellen dat er nooit meer plezierige herinneringen bij zullen komen.

We lopen terug terwijl de wind lijkt af te nemen. Max vertelt dat hij deze vakantie weer even thuis woont en deze weken minstens twee keer per week het graf van Rob bezoekt. Er staat een bankje vlakbij waarop hij gaat zitten en zijn tijd neemt – ook om over heel andere zware onderwerpen na te denken. Dat is mooi. Ik vergeet te vragen of hij dat ook deed toen hij nog op school zat, maar ik krijg de indruk dat dat niet zo was. Het is niet belangrijk. Het past bij omgaan met de dood dat je de vrijheid hebt om aardse noodzaken naast je neer te leggen.
Omgaan met de dood geeft je de vrijheid om de overledene waardevrij te eren en in ere te houden. Max heeft mij dichter bij David gebracht dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Zo gaat dat tussen lotgenoten. Ook al is de een 19 jaar en de ander 64. Max is cool.

My man Max - paar jaar geleden

My man Max – paar jaar geleden

David ‘close to the bone’ 2 – David vertrekt (19)


“If something you say or write is close to the bone, it is close to the truth in a way that might offend some people,” The Oxford Companion.

Verdomme David, ik ben terug bij ‘Af’. Ruim drie maanden na jouw vertrek is het beloofde NFI-rapport gekomen. Die drie maanden lang heb ik woorden gezocht om uiting te geven aan mijn pijn en verdriet, om iets van jouw dood te begrijpen, om er evenwicht in te vinden. Maar zelfs zonder NFI-rapport zijn er teveel open einden. Bijvoorbeeld dat je vertrok in je slaap terwijl ik sliep. En doorsliep. Niets maakte me wakker, niets voelde ik – vaak heb ik me afgevraagd waarom niet. Je hoort altijd van die verhalen dat er op zo’n moment iets wordt gevoeld, of dat men bijvoorbeeld wakker wordt met het besef dat er iets aan de hand is. Mij gebeurde het niet en ik kan daarover behoorlijk chagrijnig worden. Ik kan geen enkele andere reden bedenken dan dat jij net zo verbaasd was over je eigen overlijden. Het was een overval – een hit & run. Zo onverwacht dat je op geen seconde erbij stil hebt gestaan om ons een signaal te sturen uit jouw prille hiernamaals.
IMG_3471Terwijl ik doorsliep lag jij daar voorover met je neus in je kussen, je armen gespreid. Om de een of andere reden sijpelde er wat bloed uit je neus. Nu is dat kussen een dierbaar aandenken. Ik heb het al vaker verteld en beschreven. Het schijnt bij rouwarbeid te horen dat je vaak hetzelfde moet zeggen en schrijven. Dan ‘slijt het’. Nou, ik kan je zeggen: voorlopig slijt er helemaal niks.

Je bent dus overleden op die 4e april en je wordt meegenomen naar het VU voor nader onderzoek. Naakt en anoniem in een zwarte bodybag. Wij mogen je niet zien. Je logeert in het mortuarium. Een label bungelt aan je grote teen. Je rechter grote teen: D.J. van Wel, 04.11.’91. Meer heb je niet aan.

Het duurde een paar dagen voor we te horen kregen dat nog meer onderzoek nodig was. Er zouden kweekjes worden gemaakt in Den Haag door het NFI, zei de rechercheur van dienst. Iemand van 23 jaar hoort namelijk niet zomaar dood te gaan. Er werd onderzoek gedaan naar ‘een mogelijk niet natuurlijke dood’. Ruim vijf dagen na je overlijden kregen we je eindelijk te zien. Je was aangekleed in de kleren die we hadden afgegeven aan de uitvaartleidster (“Ik ga me aankleren,” zei je vroeger). Ik legde mijn hand tegen je wang. Je voelde zo ontzettend koud. Zo kil, zo niet jezelf en zo ver weg. Ik moest me bedwingen om niet naast je in je kist te kruipen, tegen je aan te liggen en je warm te maken. (had ik het maar gedaan). Je haren raar gewaaierd om je hoofd.

Het onderzoek naar jouw doodsoorzaak zou dus drie maanden duren, kregen we te horen. Kutzooi! Drie maanden. Godzijdank ontdekten we zelf binnen twee weken de werkelijke oorzaak van je overlijden: het ‘dead in bed syndrome’. Een regelrechte ‘sniper’ die in Type 1 Diabetes sluipt onder de dekking van een te lage bloedsuiker en die geen sporen achterlaat na zijn laffe daad: fatale hartritmestoornissen zijn niet vast te stellen na iemands overlijden. Het was en is te onbevredigend. Want over het syndroom zelf is weinig bekend, behalve dat het zich voordoet. Gemiddeld bij 2 op de 10.000 Type 1 Diabeten. Ben je mooi klaar mee. Het verkeerde lot uit de verkeerde loterij. Gefeliciteerd meneer Van Wel, u heeft de Jackpot: u gaat dood en wel nu! Fantastisch toch? Vertel de kijkers eens wat er door u heen gaat.

Het officiële autopsierapport blijft die maanden als een schaduw boven ons en je graf hangen. We proberen intussen zo goed mogelijk dit uitgeholde leven in te vullen. We praten. We analyseren. Ik blog. Alles om te begrijpen dat je dood bent. Drie maanden lang stuiteren we eindeloos als het zilveren balletje door de flipperkast van de dood, die het design heeft van een mortuarium met veel roestvrij staal – hartstikke cool.
Dan krijgen we bericht dat het rapport klaar is. We maken een afspraak met de recherche. Het OM stuurt alvast de conclusies op. Die luiden dat er alleen geconcludeerd kan worden dat er geen conclusies te maken zijn. Zo goed heeft de dood-in-bed-sniper zijn werk gedaan.

Op het politiebureau lezen we beide rapporten waarin stap voor stap wordt uiteengezet wat er is onderzocht. En hoe. We belanden in een slechte film en realiseren ons dat, terwijl wij ons druk maakten over jouw begrafenis, jij in je verzegelde anonieme bodybag uit het VU MC werd vervoerd naar het NFI in Den Haag. Daar sneden gelatexte handen je open om daarna in voorgeschreven volgorde al je organen, hart, hersens van je lichaam te ontkoppelen, te wegen, open te leggen en te analyseren – ‘op doorsnede’. Hoe langer ik erover nadenk, des te afschuwelijker het wordt. Ik heb je hersens, je hart en je organen bij wijze van spreken zien groeien,  er nooit bij stil gestaan dat ze op een dag materiaal voor een patholoog anatoom zouden zijn. Welke ouder doet dat wel?
Nadat je aldus uit elkaar was genomen, ben je weer als een bouwpakket terug in elkaar gezet. Godverdomme David, je was al dood maar door jou zo te uit elkaar te halen, alles letterlijk los te koppelen – ‘close to the bone’ – en vervolgens functieloos terug te plaatsen en administratief te verwerken – voelt het alsof je opnieuw bent overleden. Het is horror. Mijn kind een functieloos bouwpakket.

Je was in elk opzicht gezond, behalve dan die kut-diabetes. Al je organen zagen er goed uit. Bijzonder is dat je longen groter zijn dan ‘normaal’ en dat je hersens ook zwaarder zijn. Verder blijkt je schildklier ontstoken – dat komt vaker voor bij mensen met type 1 Diabetes. Maar nergens is een signaal dat ‘conclusief’ is. Misschien maar goed ook, maar tegelijk onbevredigend. Het maakt achteraf gezien het jou uit elkaar snijden en in elkaar zetten zo overbodig. Iemand vroeg me of wij eigenlijk toestemming hadden gegeven voor jouw autopsie. Ik realiseerde me dat het niet zo was. ‘De’ officier van justitie had bevolen om je nader te onderzoeken. Dat kan blijkbaar zonder overleg of toestemming. Net zo als dat wij je pas na je autopsie mochten zien.

Natuurlijk, ik weet ook wel dat het zo moet, dat het niet anders kan. Dat alleen een systematische analyse de weg is naar een mogelijke visie. Maar verdomme niet bij jou! Verdomme niet bij jou. Gewogen en helemaal goed bevonden. Objectief dood dank zij een syndroom dat geen spoor achterlaat behalve een dwaalspoor.
Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen drie maanden helemaal over moet doen. Ik moet me opnieuw door de dagen slepen. ‘s Ochtends verlangen naar de avond zodat deze dag ook weer snel voorbij is. Ik hang in zo’n enorme transparante bal waarin je een berg kunt afstuiteren, over water rollen. Ik schiet dus heen en weer tussen de flippers in die flipperkast – als ik genoeg stuiter kan ik levens verzamelen. Heb ik genoeg levens, dan krijg ik een bonus: een van de letters van jouw naam. Zo schrijf ik stuiterend jouw naam in flikkerende flipperkastletters. Het is het hoogst haalbare.

 

 

 

 

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 577 andere volgers